Tillgänglig stad

Planering för miljö, säkerhet, tillgänglighet och ekonomi

Samhället är till för alla människor och ska därför också vara tillgängligt och användbart för alla. Var och en ska kunna leva självständigt och ha möjlighet att själv bestämma över sin egen vardag – och att använda transportsystemet tillhör vardagen för många människor.

Alla har olika behov…
För vissa är det viktigt att snabbt kunna ta sig till jobbet. För andra att de mindre barnen på ett säkert sätt kan gå till skolan, att pensionärerna i sin egen takt kan ta en promenad ner på stan och att de rullstolsburna enkelt kan besöka ett bibliotek eller en restaurang utan att stöta på hinder på vägen.

…och allas behov är värda att ta hänsyn till
Tillgänglighet och användbarhet är nära kopplat till hur stadens struktur är ordnad, hur trafiken är planerad och att planerandet, byggandet och förvaltandet av trafiksystemet tar hänsyn till alla de olika behov som finns i samhället. Det är även viktigt att planerandet innefattar allt från de små detaljerna till den stora helheten så att städerna förbättras snarare än förvanskas.

Att reflektera kring:

  • Vem förlorar på ökad tillgänglighet?
  • Hur vill du att staden ska se ut?