Vad händer i hjärnan?

Gemensamt för de flesta droger är att de är personlighetspåverkande. Vi förändras som människor och gör saker vi annars aldrig skulle ha gjort.

Hjärnan påverkas direkt
Hjärnan och hela nervsystemet påverkas snabbt. Signaler som går till och från hjärnan via nervtrådarna störs. Ju mer alkohol, desto större störningar och desto långsammare går signalerna.

När alkoholhalten i blodet ökar, minskar förmågan till samarbete mellan ögonen. Det leder till att man får svårare att bedöma avstånd. Och när man blir riktigt full börjar man se dubbelt. I mörker är effekterna särskilt påtagliga. Redan vid mycket låga promillenivåer ökar bländningskänsligheten och mörkerseendet försämras.

Hjärnan hinner inte med och man ser inte faran
Exempel på störningar är att signalerna som går från ögats näthinna via synnerven till hjärnan inte har ”kommit fram” på grund av att alkoholen har ”blockerat” dem. En bilförare med mycket hög alkoholhalt i blodet som fått en sådan blockering ”ser” inte faran som dyker upp framför bilen. Bilden av faran finns på näthinnan men hjärnan har inte fått chans att registrera och tolka den, och därför blir föraren inte medveten om bilden.

Det kan också bli så att hjärnan misstolkar signalerna och skickar en annan bild tillbaka till ögat. Föraren ser då något som i själva verket inte finns, men reagerar på det han ser.