Sverige i Europa

Den totala alkoholkonsumtionen i Sverige har ett mycket klart samband med både skador och olyckor. Det gäller i hela samhället, såväl i hemmen och på arbetsplatserna som i trafiken. Ju mer vi dricker, desto fler olyckor sker.

Därför har vi, bland annat genom Systembolagets monopolställning, under lång tid haft en lägre alkoholkonsumtion än i de flesta andra europeiska länder. Nu ändras det snabbt. Ett skäl är att alkoholvanorna förändrats, ett annat är att gränshandeln och införselreglerna har ökat tillgängligheten.

  • Det har blivit lättare att handla alkohol i andra länder.
  • Vi dricker mer alkohol och förändrar våra alkoholvanor.
  • Många börjar dricka alkohol allt tidigare.

Vi importerar sydliga dryckesvanor
Sveriges anslutning till EU har bland annat inneburit att gränserna öppnats för större laglig införsel av alkohol. I södra Sverige, som har nära till både exempelvis Danmark och Tyskland, har detta redan gett tydliga utslag i Systembolagets försäljningsstatistik.

Samtidigt har möjligheterna för tullen att kontrollera införseln försvårats. Den illegala alkoholkonsumtionen har bidragit till att höja totalkonsumtionen.

Gemensam europeisk alkoholstrategi
I den europeiska alkoholstrategin står bl a att samordningen ska bli bättre för att bekämpa trafikonykterhet. Arbetet ska särskilt inriktas på unga och oerfarna förare.