Vi reser mest när vi är lediga

Åka till mormor i Vetlanda till påsk? Till Thailand i jul? Eller skjutsa barnen till fotbollsträningen? Svenska folket reser mycket - och vi gör många olika sorters resor. Mest reser vi när vi har tid, när vi är lediga.

Tre av fem resor är bilresor
Bilen är det klart vanligaste transportmedlet, oavsett ärende. Nästan 60 procent av alla resor sker med bil. Men kollektivtrafiken har totalt sett ökat sedan 1994 och 2003 gjordes fler än 1,1 miljarder resor i den allmänna linjetrafiken, vilket är cirka tio procent. Resterande 30 procent av resorna sker till fots eller med cykel.

Fritidsresor utgör mer än en tredjedel, nästan 35 procent, av alla resor. Resor till och från arbete och skola utgör drygt 25 procent av alla resor. Inköps- och serviceresor utgör nästan lika stor andel, 23 procent. En stor del av resorna, hela 40 procent, är kortare än 2,5 km. I storstaden reser fler kollektivt.

Att fler reser kollektivt i stora städer är kanske inte så konstigt eftersom storstäderna erbjuder fler möjligheter för den som vill åka kollektivt, det är också svårare att få plats att parkera. I Stockholms stad stod till exempel bilen för 36 procent, kollektivtrafiken för 36 procent och gång- och cykel för 28% av resorna som gjordes år 2002.

Att reflektera kring

  • Vad skulle hända om vi valde bort bilen på låt säga hälften av alla resor kortare än 2,5 km?
  • Finns det "onödiga" bilresor?
  • Vilka bilresor skulle kunna tas bort i din familj?