Varorna reser allt längre

De långa transporterna fördubblades mellan åren 1975 och 1999. De varor som vi handlar i dag produceras allt längre bort från där vi bor och de fraktas oftast till oss på lastbil och långtradare.

Förr i tiden, i bondesamhället, producerades varorna närmare konsumenten. Dessutom var konsumenten med och producerade större delen av de varor man behövde. På gården odlade man och förädlade själv lantbruksprodukter till mat, kläder, husgeråd och verktyg.

I dag, med den hårt specialiserade produktionen av varor och tjänster, är lönearbetet det dominerande. För vår lön köper vi sedan de varor vi behöver - och de flesta av oss tittar på prislappar och försöker få bästa möjliga kvalitet till lägsta möjliga pris.

Att reflektera kring

  • Hur påverkar det faktum att det är ekonomiskt lönsamt att frakta saker med lastbil miljön på kort och lång sikt?
  • Varför är det billigare att tillverka i till exempel Kina? Kommer det alltid att vara så?
  • Vart leder jakten på bästa möjliga kvalitet till lägsta pris?