En mindre värld

Ny teknik ger nya möjligheter
Ny teknik, i synnerhet inom information och kommunikation, förändrar resvanorna och kommer i framtiden att förändra dem än mer.

Ett genomslag för distansarbete i stor skala med hjälp av informationsteknik (IT) skulle sannolikt leda till en ökad boendespridning - vilket också minskar stadskärnans centrala roll att arbetsresorna minskade under högtrafik, eftersom färre skulle resa regelbundet till arbetet - något som skulle minska trafikbelastningen i de centralt belägna vägnäten.

Spelar ingen roll var du är - nästan jämt
Videokonferenser med webbkameror, ip-telefoni och andra tekniker har gjort det alltmer oviktigt var i världen man befinner sig. Arkitektfirmor i Sverige samarbetar med arkitekter i Indien och Argentina, man ritar valda delar i bostadsprojekt som man sedan skickar via internet. Konsulter i Tanzania skriver texter till svenska hemsidor. Samarbetet fungerar och ingen bryr sig egentligen om var arbetet utförs.

Samtidigt visar studier att den rumsliga närheten, mötet mellan människor, inte helt kan ersättas av tekniska lösningar. Så trots globalisering av arbetsmarknad och andra kontaktmöjligheter, verkar resan till det personliga mötet fortsätta vara viktig.

Att reflektera kring:

  • Vilka fördelar finns med ökade tekniska möjligheter att "resa" via internet?
  • Vilka nackdelar kan man tänka sig?
  • Kommer man att, tack vare ökat distansarbete, genomföra färre resor, men resa längre de gånger man reser?
  • När är det personliga mötet viktigt?
  • Om man reser mindre i arbetet, reser man då mer under fritiden?