Nästan tusen resor per person & år

Ja, så mycket reser svenskarna. Tillsammans lägger hushållen årligen ut 145 miljarder kronor på fysiska transporter. Utgifterna för andra sätt att kommunicera (telefoni, post och IT) ligger på knappt 30 miljarder. År 2000 gjorde svenskarna sammanlagt åtta miljarder resor.

  • I dag reser medelsvensken i snitt fem mil per dag. För 100 år sedan var den siffran 500 meter.
  • Nya tekniska lösningar, som internet, videokonferens etc, minskar behovet av resor "bara" för att mötas.
  • Behovet av hållbara resor uppmärksammas allt mer.

Varje person genomför i genomsnitt 1,7 resor per dag. Men det är ganska stor skillnad från person till person beroende på vilka förutsättningar man har. De utan bil i hushållet gör exempelvis knappt 1,2 resor per person och dag. Personer i hushåll med tillgång till en bil gör 1,7 resor. Har hushållen tillgång till två bilar görs 1,9 resor per person och dag. Kvinnor gör cirka elva procent färre resor än män.

Att reflektera kring:

  • Har IT-utvecklingen lett till mer eller mindre resande?
  • Har näthandel ökat antalet transporter per person?
  • Måste vi resa så mycket?
  • Hur mycket tid lägger vi ner på resande?