På cykel

Fördelarna med att cykla är många. Cykeln är smidig, billig och tyst. Den ger motion, bättre hälsa och släpper inte ut några avgaser vilket är bra för miljön. Inte minst tycker många att det är roligt att cykla. I tätorter är det dessutom det fordon som man tar sig fram snabbt med, ibland t o m snabbare än om man skulle ha åkt bil. Allt fler kommuner prioritera cykeln som ett eget transportslag, istället för att planera för t ex cykelvägar där det finns plats "över".

En cyklist är en trafikant som cyklar i trafiken. Det vi vanligtvis kallar cykel är förstås den med två hjul, men cyklar kan också ha både ett, tre och t o m fyra hjul. Det flesta cyklar drivs av den egna muskelkraften men det blir allt vanligare med s k elcyklar. Elcykeln har en mindre hjälpmotor som drivs av ett batteri men man måste fortfarande trampa själv också. Enligt svensk lag räknas även vissa andra fordon med elmotor som cykel, t ex segway (eller ståhjuling som den också kan kallas). Det finns också en enhjulig variant som fungerar med samma teknik som en segway, även denna räknas som en cykel i trafiken. Värt att veta är också att man även kan betraktas som cyklist när man åker inlines, skateboard, longboard eller sparkcykel - om man åker väldigt fort. Vanligtvis räknas man dock som gående då.

Cykeln räknas som ett fordon och att vara cyklist innebär att det finns särskilda regler som man måste följa.