Teman

Vad är aktuellt kring trafiken i dag?
Vad behöver du för material för att göra undervisningen spännande?

På den här delen av Trafikeniskolan.se har vi samlat aktuella uppgifter, intressanta fakta och de senaste rönen inom ett par viktiga och ämnesöverskridande lärområden. I navigationen här till vänster väljer du mellan åtta olika teman.

Staden handlar om hur trafiken påverkar våra städer.
Smuts & sånt handlar om miljöaspekterna kring resande och vad man kan göra för att minska miljöbelastningen.
På egen hand handlar om hur barn och unga på egen hand tar sig fram i dagens trafiksituation.
Fart & fara står för hastighetens inverkan på trafiksäkerheten.
Resan handlar om hur vi människor väljer att ta oss från punkt A till punkt B och de olika alternativen som erbjuds. Här finns också mer information om så kallade skolreseplaner.
Rus handlar om hur alkohol och droger påverkar människan, exempelvis i trafiksituationen.
Trötthet handlar om hur trötthet påverkar oss som trafikanter.
Försäkringar handlar om försäkringar, framför allt trafikförsäkring av t ex mopeder.
Första hjälpen handlar om just Första Hjälpen.

Under varje tema finns flera sidor med fakta, lektionsförslag, hänvisningar till styrdokument, länkar och material att ladda ner.

Vill du ha mer tips på hur du kan bedriva undervisningen väljer du Tips & metoder i menyn till vänster. Under avsnittet Trafik i läroplanen hittar du alla referenser till de olika kursplanerna för olika årskurser.